Dr. Mithat Tosun

06.11.2019 / 13:06

Dr. Mithat Tosun

Beyin göçü-2

Eğitim seviyesi düşük göçmen kabul eden ülkeler, onların uyum sorunlarıyla yıllarca boğuşuyorlar ve uzun vadede negatif etkiye maruz kalabiliyorlar. Kalifiye ve meslek sahibi insanlar ise gittikleri ülkede daha kolay kabul görüyorlar ve intibak ediyorlar.

Göç alan ülkeler kabul ettikleri göçmenlerin, dili, dini, ırkı, deri rengi vs. gibi özelliklere bakmıyorlar; önemli olan kalifiye olmaları ve ülke ekonomilerine katkıda bulunabilmeleri. Göç almak, artık sadece az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru olmuyor. Gelişmiş ülkeler birbirlerinden de kalifiye eleman kapabilmenin yarışı içindeler.

Amerika, bu işi neredeyse kendi ülkelerinde üniversite bitiren her yabancıya vatandaşlık teklif etmenin ötesinde, belli branşlarda üniversiteye kabul sınavlarını geçebilen her yabancıya kapılarını açmayı tartışıyor. Önemli olan, yeni gelenlerde ülke içindeki ortalamanın üstünde bir zeka ve üretkenlik olsun. ABD’nin aldığı göçmenlerin % 55’i yüksek kalifiye elemanlar iken, Avustralya’da bu oran % 85, Kanada’da ise % 99.

Okul başarısı yüksek ve yüksek zeka sahibi insanlar bir arada daha mutlular ve gittikleri ülkede daha kolay kabul görüyorlar ve intibak ediyorlar. Kendi milletlerinden bile olsa başarısız ve eğitim seviyesi düşük insanlarla bir arada olmak istemiyorlar.

Eğitim seviyesi düşük göçmen alan ülkeler, uyum sorunlarıyla yıllarca boğuşuyorlar. Eğitim seviyesi düşük göçmenlerin gittikleri ülkelere katkıları uzun vadede negatif bile olabiliyor. Yani gittikleri ülkelere yaptıkları katkılar, ev sahibi ülkenin kendilerine sunduklarını çoğunlukla karşılamayabiliyor.

En çok göç veren ülkelerin başında ise yılda 550 bin kişi ile Çin geliyor. Tayvan, Singapur, Hong Kong, Kanada gibi nüfusu yaşlanan ülkelere iş gücü ve taze kan, genç nüfus olarak akıyor. ABD’nin % 5’ini teşkil eden uzak doğu kökenliler, ülkedeki bilgisayar uzmanlarının % 30’unu oluşturuyor. Göç alan ülkeler hazır yetişmiş iş gücü kabul ederlerken, aynı anda onlarca yıl zaman kazanmış oluyorlar böylece. Bu elemanları pahalı, zahmetli ve riskli bir şekilde yıllar içinde kendileri yetiştirmek zorunda kalmıyorlar.

Sözgelimi Almanya’da 20.000 kadar Çin'li öğrenci üniversitelerde okuyor. Çoğunlukla matematik ağırlıklı bölümlerde, mühendislik, bilgisayar mühendisliği ya da programcılığı gibi… Bu öğrenciler mezun olduklarında kendilerine en iyi koşulların sunulduğu ülkelere gitmek isteyeceklerdir. Bu başarılı ve yüksek nitelikli insanları elde tutabilmek ya da kendi ülkelerine gelmelerini sağlamak için iyi koşullar sunmak zorundasınız.

Dünyanın peşinde koştuğu öğrencileri mezun eden üniversitelerin yanı sıra, ailesinin parasıyla prestij olsun diye üniversite diplomasına gerek duyanları 'bacasız sanayi turizm' misali ülkelerine çekmek için paralı özel üniversite açanlar, uzun erimde farklı kategorilerde değerlendirileceklerdir kuşkusuz.

Ayrıca bu kalifiye elemanların yetişmesinin göç veren ülkeye kaça mal olduğunu da, ayrıca hesaplamak lazım. Hiç masraf yapmadığınız insanlar ülkenize gelip sizin ekonominize katkıda bulunmaya başlıyorlar. Bunun için hiç zaman kaybınız da yok üstelik. Liseden sonra kuluçkaya koysanız bir doktor 6 yılda yetişiyor örneğin ve bir mühendis 4 yılda.

Göç alan ülkeler göç veren ülkelere yardım ederlerken, aslında onlardan kazandıklarının kırıntısını bile geri vermiyorlar yardım adı altında.

Kendi başının çaresine bakabilecek bu kalifiye göçmenlerin çocukları da, eğitim ve gelecekte ekonomiye katkı anlamında gittikleri ülkeye uzun vadede daha az sorun çıkartıyorlar. Aileler eğitimi ciddiye alıyorlar.

Yardım alan nüfusun çocukları da istatistiklere göre akademik eğitim almada ve meslek sahibi olup kalifiye eleman olma konusunda daha başarısızlar...

(Sürecek…)

 
YORUMLAR

Yazarın Diğer Yazıları

>> Başarısızlığın Mantığı (Tana Ülkesi 2) - 24.02.2020
>> Tana Ülkesi - 28.01.2020
>> Başarıyı erken kutlamanın bedeli ağır olabilir... - 30.12.2019
>> Beyin göçü-3 - 28.11.2019
>> Beyin göçü-1 - 16.10.2019
80alte Yazarları
Halef Remzi Vayıs Dr. Mithat Tosun Aydın Bakışoğlu Şenol Gürel
Tüketim ve pazarlama üzerine bir derleme…
Tüm Yazarlar